DELA
Foto: Jonas Edsvik

Stan positiv till Järsö och Nåtö

Mariehamn ska lämna in ett utlåtande över landskapsregeringens beslut om att Järsö och Nåtö ska gå över från att tillhöra Lemland till att tillhöra Mariehamn.

I beredningen till styrelsens beslut ställer sig Mariehamn positiv till planerna.
Enligt förslaget till ny kommunstruktur ska Järsö och Nåtö i Lemland börja tillhöra Mariehamn. Det är i huvudsak de öar som har fast vägförbindelse som överförs till Mariehamn.

För vattenområden och öar utan fast förbindelse är utgångspunkten att gällande fastighetsgränser utgör framtida kommungräns så att inga fastigheter delas av kommungränser. Det här betyder att byar kommer att delas, vilket man i stadens beredning framhäver att man bör ta ställning till.

Enligt förslaget skulle 351 invånare byta hemkommun. I området finns 61 personer under 15 år, 212 personer i åldern 16–64 och 78 personer över 65 år. Förändringen skulle inte medföra fler barn i stadens skolor eller daghem, eftersom barnen redan går i skola i stan och att det på Järsö finns ett daghem med 21 platser. Däremot får stadens äldreomsorg ansvar för flera.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!