DELA
Foto: Ida K Jansson
Det är otroligt vacker med alla tända ljus på begravningsplatsen under allhelgona, tycker Nina Lindfors, kyrkorådets viceordförande, och Monica Westerlund, Mariehamns församlings trädgårdsmästare. Men gravljusen genererar stora mängder sopor och därför önskar församlingen att fler överväger miljövänligare alternativ.

Stämningsfulla gravljus har en baksida

Under allhelgonahelgen tänder vi stämningsfulla gravljus på begravningsplatsen för våra nära och kära.