DELA
Foto: Jonas EdsvikVÄLKOMNA Stadsstyrelsen tycker att Mariehamn ska ta emot 20 flyktingar under 2015.

Stadsstyrelsen vill ta emot flyktingar

Stadsstyrelsen i Mariehamn ska föreslå stadsfullmäktige att staden tar emot 20 flyktingar under 2015. Det beslutades vid mötet i går.
Stadsstyrelsen föreslås också att fullmäktige ger socialdirektören fullmakt att slutligen utforma och ingå avtal om flyktingmottagandet med Egentliga Finlands närings- trafik- och miljöcentral.

Socialnämnden i Mariehamn beslutade redan i januari i år att staden ska ta emot 20 flyktingar under 2015, men beslutet upphävdes av förvaltningsdomstolen som ansåg att socialnämnden inte varit behöriga att besluta i frågan.

Samtidigt meddelas att Finland och Estland under EU-toppmötet i Bryssel nästa vecka kommer att motsätta sig de flyktingkvoter som EU-kommissionen föreslagit. Statsministrarna Juha Sipilä (C) och Taavi Roivas sade att de är eniga i frågan på tisdagen i Tallin.

Estland uppgav på tisdag eftermiddag att antalet asylsökande som EU föreslagit att landet ska ta emot är för stort. Att flytta människor från Grekland och Italien till andra EU-länder kan endast grunda sig på frivillighet, enligt Estland.

Finland har inte ännu gett ett officiellt uttalande i frågan, men regeringen ska diskutera ärendet på fredagen, sade Sipilä.

– Utgångspunkten är en praxis som baserar sig på frivillighet, sade Sipilä under sitt första Estlands-besök som statsminister.

Flera andra länder knorrar också om flyktingkvoten. Bland annat Frankrike och Tyskland som enligt kvoten ska ta emot 40 procent av 40 000 asylsökande. De vill att flyktingarna fördelas jämnare mellan EU-länderna. (lb, FNB)