DELA

Stadsstyrelsen klubbade Pommern-dockan

Stadsstyrelsen uppdrar åt stadsledningen att verkställa stadsstyrelsens beslut 04.05.2017 om antagande av anbud för torrdocka för fyrmastbarken Pommern.
Det var stadsdirektörens förslag inför dagens stadsstyrelsemöte.

Som bekant lämnades det in två besvär mot det tidigare beslutet, men stadsstyrelsen anser ändå att man kan gå vidare med ärendet.

Kanslichef Emma Dahlén hade i sin beredning hänvisat till rättslitteraturen där det sägs att ett kommunalt beslut kan verkställas om det finns synnerligen vägande skäl, det vill säga om fördelarna av att verkställa beslutet anses vara betydligt större än nackdelarna.

Vid dagens möte föreslog Sara Kemetter understödd av Karl-Johan Fogelström att förslaget förkastas. Jonny Andersén, Julia Birney, Petri Carlsson, Annelie Karlberg, Birgitta Johansson och Erica Sjöström röstade för stadsdirektörens förslag som alltså godkändes.

Läs mer i fredagens Nya Åland!