DELA
Foto: Jonas Edsvik

Stadsstyrelsen förordar ny friidrottsarena

Vid stadsstyrelsens möte i går föreslog Sara Kemetter (S) understödd av Anders Holmberg (Ob) och Karl-Johan Fogelström (S) att ”stadsstyrelsen föreslår inför stadsfullmäktige att en separat friidrottsarena med 8 rundbanor på Ytternäs sportfält jämte en konvertering av WHA till hybridgräs men med bibehållande av vissa friidrottsfaciliteter utgör huvudalternativ för uppgradering av friidrotts- och fotbollsfaciliteter”.

Jonny Andersen (Lib) föreslog understödd av Petri Carlsson (MSÅ) att stadsstyrelsen beslutar att hos landskapsregeringen anhålla om högst möjliga medfinansiering för uppgradering av friidrotts- och fotbollsfaciliteter för

1. en separat friidrottsarena med 8 rundbanor på Ytternäs sportfält jämte en konvertering av WHA till konst-/hybridgräsplan men med bibehållande av vissa friidrottsfaciliteter alternativt

2. en uppgradering av WHA till en kombinerad friidrotts- och fotbollsarena med sex rundbanor och konst-/hybridgräsplan.

Det var i stort sett samma som stadsdirektören förslag.

Sara Kemetters förslag vann omröstningarna mot de båda andra förslagen.