DELA
Foto: Annika Orre

Stadsstyrelsen föreslår Arne Selander som stadsdirektör

Under ett extra insatt möte på tisdagen beslutade stadsstyrelsen att föreslå inför fullmäktige att Arne Selander utses till stadsdirektör fram till och med den 31 december 2028. I andra hand förordar man Emma Dahlén.

”På basen av en helhetsbedömning innefattande intervju, erfarenhet samt arbetspsykologiska tester är rekryteringskommitténs bedömning att Arne Selander är mest lämpad för tjänsten som stadsdirektör i Mariehamns stad”, skriver man i ett pressmeddelande.