DELA
Foto: Joakim Holmström

Stadsstyrelsen bordlade det mesta – igen

Stadsstyrelsens möte på torsdagseftermiddagen resulterade i få fattade beslut. Styrelsen bordlade båda ärendena om Mariebad, båda ärendena om parkeringsnormen, ärendet om Ytternäs sportfält samt tillsättandet av en centralvalnämnd.

Motionen om treskiftesarbete inom äldreomsorgen bordlades. En motion om kartläggning av demenssjukdomar samt en motion om rökfri gata bordlades också.

Styrelsen hörde representanter från Ålands näringsliv och landskapsregeringen om industrins förutsättningar samt Ålands näringsliv och City Mariehamn om centrumhandeln och besöksstatistiken för centrum. Ärendena antecknades för kännedom.

Styrelsen remitterade en motion om alternativ hantering av höstlöv till infrastrukturavdelningen.