DELA
Foto: Päivi Mattila

Stadsstyrelsen avslog rättelseyrkande om Ida Mann