DELA
Foto: Päivi Mattila

Stadsstyrelsen avslog rättelseyrkande om Ida Mann

En enhällig stadsstyrelse avslog Leif Holländers (Ob) rättelseyrkande rörande beslutet att häva Ida Manns anställning som stadsmiljöchef.