DELA
Foto: Sigge Arkitekter

Stadsstyre bordlade Villagrändsbygge

Stadsstyrelsen bordlade på torsdagen förslaget till ändring av stadsplanen som behövs för ett omdebatterat husbygge vid Villagränd.

Stadsutvecklingsnämnden godkände förra veckan ett förslag som innebär att det kan byggas ett hus med 4,5 våningar mot Strandgatan och ett hus med två till tre fjärdedels våningar mot Servicegatan. Beslutet togs efter omröstning och flera ledamöter reserverade sig.

Stadsstyrelsens behandling bordlades på begäran eftersom styrelsen inte var fulltalig och inga ersättare kunde nås. Ärendet behandlas i stället vid ett särskilt sammanträde på onsdag.