DELA
Foto: Fredrik Törnroos

Stadspub prickades för berusade gäster

En gäst fick hjälp med att dricka alkohol ur sitt glas. En annan trillade in i trubaduren som fick hjälpa honom upp. Nu har puben fått skriftlig anmärkning av ÅMHM.
Den 10-11 september inspekterade ÅMHM alkoholhanteringen på Park Restaurang & Bar i Mariehamn. Klockan var tio över ett på natten.

Inspektörerna noterade flera höggradigt berusade gäster i lokalen. Flera gånger fick en gäst köpa två eller tre alkoholportioner utan att personalen hade någon möjlighet att se vilka gäster dryckerna var ämnade för.

Också vid en tidigare inspektion i puben i juni i år konstaterade inspektörerna att många gäster var mycket berusade. En gäst var så full att han hade svårt att gå och somnade sedan på en stol.

Efter juniinspektionen fick innehavaren av alkoholtillståndet möjlighet att rätta till bristerna och vidta åtgärder för att alkohollagen skulle efterlevas.

ÅMHM har gett Park Åland Ab en skriftlig anmärkning för att bolaget brutit mot alkohollagen på flera punkter. Anmärkning är det lindrigaste av tre påföljdsalternativ. De andra är skriftlig varning och indragning av serveringstillståndet för viss tid eller permanent.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!