DELA

Stadsplaneändring banar väg för hotellutbyggnad

Den obebyggda tomten i hörnet av Ålandsvägen-Storagatan tas i bruk när hotell Esplanad bygger ut. Stadsutvecklingsnämnden godkände stadsplaneändringen på sitt senaste möte.
Ökningen av byggnadsrätt och antal våningar banar alltså väg för en hotellbyggnad vid Storagatan. Turerna i ärendet har varit många, inte minst för att korsningen är så pass livligt trafikerad. Stadsarkitektkansliet skriver i sin beredning att stadens behov att skapa en trafiksäker lösning vid korsningen för den lätta trafiken bör ske genom servitut för allmän gångtrafik.

På tomten finns ett uthus från 1930-talet, ritat av Frej Liewendahl, men det bedöms vara i för dåligt skick för att skyddas.

Stadarkitektkansliet skriver i sin planbeskrivning bland annat att genomförandet av projektet skapar nya restaurang- och serveringsytor som ger utrymme för möten och nya träffpunkter. Stadsarkitektkansliet föreskriver också att tre av de fyra stora alléträden på tomten ska sparas, eftersom de utgör en del av karaktären vid Ålandsvägen.