DELA
Foto: Päivi Mattila

Stadsledningen tar över fastighetsförvaltningen

Stadens fastighetsförvaltning borde bli en skild enhet, styrd av stadsledningen, tillsammans med vaktmästeri, kost och lokalservice. Nästa mandatperiod kunde infrastrukturnämnden och stadsutvecklingsnämnden slås ihop för en effektivare förvaltning. Stadsstyrelsen ska ta ställning till en ny förvaltningsstadga på sitt möte på torsdag.