DELA

Stadsinitiativ om hamnparkeringen

– På vilket sätt tänker stadens infrastrukturnämnd förbättra parkeringssituationen i området Neptunigatan, Mariegatan, Skillnadsgatan och Möckelöbrinken och Hamngatan så att de boende i området inte känner sig inmurade av parkerade bilar samtidigt som tillräckliga långtidsparkeringsplatser finns att tillgå för de som jobbar till sjöss?

Den frågan ställer stadsfullmäktigeledamot Barbro Sundback (S) i ett initiativ till staden med anledning av att boende i område upplever att parkeringssituationen i Västerhamnsområdet är ett problem i dag.

– En större differentiering av parkeringsrätten i området borde skapas. En helhetssyn på parkeringssituationen måste beakta behovet av långtidsparkering med hänsyn till gatornas standard. (tt-s)