DELA
Foto: <07_Bildrubrik>OMDEBATTERAD SILHUETT Höjden på stadens nordöstra strandlinje mot Slemmern diskuteras i fullmäktige i kväll då politikerna skall ta ställning till vilka övergripande principer som skall gäll då man fortsätter med planeringen av bland annat Rönnbergs torg och Strandgatan.

Stadshusens höjd i fullmäktige i dag

Hur många våningar skall tillåtas i området norr om bussplan i Mariehamn?

Det blir största frågan på stadsfullmäktiges sista möte före valet.
Hur mycket kan man kan öka exploateringen och hur höga skall husen få vara i kvarteren på Strandgatan och Servicegatan mellan bussplan i söder och hotell- och restaurangskolan i norr?

Det har stadsarkitektkansliet tittat på. Uppdraget kommer från stadsfullmäktige som ville att man kartlägger hela området innan alternativen för bostadsområdet på Rönnbergs torg klubbas.

Det finns i dag flera olika stadsplaner för de olika kvarteren norr om bussplan. På de flesta tomterna är exploateringstalet lågt och husen får inte vara högre än ett par, tre våningar.

Stadsarkitektkansliet tog fram två alternativ, ett med en mindre utökad exploatering och ett med en högre. De alternativen har sedan maj splittrat både stadsutvecklingsnämnden och stadsstyrelsen och allting tyder på en livlig debatt i fullmäktige i kväll.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!