DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>FLYKTINGBESLUT Stadsfullmäktige tar ställning till den planerade flyktingmottagningen i kväll.

Stadsfullmäktige avgör flyktingfrågan i kväll

Flyktingmottagningen i år blir en av de stora frågor som diskuteras på stadsfullmäktiges möte i kväll.

Åland24 direktsänder sammanträdet från kl 19. Tidtabellen var stram för att fullmäktige på februarimötet skulle hinna fatta beslutet att ta emot kvotflyktingar åren 2018-27 samt att anta det kommunala integrationsprogram och det avtal med riket som är förutsättningen för flyktingmottagningen.

Ärendena klubbades igenom i socialnämnden i snabb takt. I stadsstyrelsen bordlades ärendena två gånger men på det senaste mötet röstade majoriteten igenom beslutet att fler utredningar inte behöver göras innan fullmäktige tar ställning.

Även gaturitningen för Nygatan mellan Torggatan och Strandgatan debatteras av fullmäktige. På det förra mötet i slutet av januari röstade fullmäktigeledamöterna för återremiss.

Gatuavsnittet är ett av de mest olycksdrabbade i Mariehamn och att de flesta olyckor orsakas av att bilisterna backar ut fordonen från parkeringsplatserna. För att råda bot på detta har många olika förslag getts sedan stadsstyrelsen övertog ärendet av tekniska nämnden 2010.

Stadsstyrelsen har godkänt stadsdirektörens förslag om att avsluta ärendet och låta nämnden bestämma om gaturitningar för gatuavsnittet om man anser att det behövs.