DELA
Foto: Stefan Öhberg

Stadsdirektören i Mariehamn söker tjänsten som riksfogde

Barbara Heinonen söker tjänsten som riksfogde. Det meddelar justitieministeriet i ett pressmeddelande.
Fem personer har sökt tjänsten som riksfogde. En av de sökande är Mariehamns stadsdirektör Barbara Heinonen. Hon är inne på sitt sjätte år på tjänsten som är tidsbunden på sju år.

Heinonen var uppställd i riksdagsvalet 2019 för SFP i Egentliga Finland men blev inte invald.

Tjänsten som riksfogde tillsätts från början av december för en tidsperiod på fem år. Riksfogden leder verksamheten vid Riksfogdeämbetet.

Riksfogdeämbetets grundläggande uppgift är att sörja för utsökningsväsendets verksamhetsförutsättningar och utveckla utsökningsverksamheten. Andra uppgifter är bland annat att behandla klagomål som gjorts över utsökningsmyndigheternas verksamhet och föra statens talan i ersättningsyrkanden som gäller utsökningsmyndigheternas verksamhet.

De fyra andra personerna som söker tjänsten som riksfogde är Reijo Junkkari, Ari Ranta, Juhani Toukola och Marika Valjakka.

SPT