DELA
Foto: Stefan Öhberg

Stadsdirektören: Helst bara en enda kommun

Stadsdirektör Barbara Heinonen vill ha så få kommuner som möjligt på Åland – helst bara en enda.

– Var så radikala som ni vågar vara, är hennes hälsning till den nya kommunstrukturens arkitekter.
I och med att konsultföretaget PwC i förrgår presenterade två nya idéer till det tredje alternativet börjar ramarna klarna för hur kommunstrukturen kan komma att se ut framöver. Som det ser ut nu handlar det om Åland som en kommun eller tre, fyra eller sju kommuner.

Stadsdirektör Barbara Heinonen är tydlig med vilka alternativ hon föredrar och vilket hon förkastar.

– Alternativet med sju kommuner kom nog som en överraskning. Det förslaget är helt förkastligt. Med en sådan modell får man alla nackdelar och inga fördelar. Kommunerna blir så pass små.

Men helst skulle stadsdirektören se Åland som en enda kommun.

– Var så radikala som ni vågar vara, säger hon och säger sig ha märkt att majoriteten önskar färre kommuner.

”Målar hotbild”

Ålands kommunförbunds vd Magnus Sandberg är inne på en annan linje än stadsdirektören.

– I mitt tycke är det djupanalyserna av kostnadssambanden med de olika alternativen som är det intressanta och de är inte gjorda ännu. Först när det är klart kan kommunförbundet komma med en åsikt.

Han menar att de som driver kommunstrukturprocessen försöker måla upp en hotbild inför framtiden.

– Det varierar mellan kommunerna. Det finns kommuner som väntar på att något ska börja hända och det finns kommuner som inte ser något förändringsbehov. De flesta kommuner är livskraftiga och solida.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!