DELA
Foto: Stefan Öhberg

Stadschef vill säga upp räddningsavtal med Jomala

Mariehamns infrastrukturchef Kai Söderlund föreslår att staden säger upp två räddningsavtal med Jomala när en gemensam räddningsmyndighet för hela Åland inte förverkligas.
Sedan 1997 finns ett avtal om samarbete över kommungränsen i områden där stadens räddningstjänst är först på plats. I det så kallade 043-området ingår i huvudsak Möckelö, Solberget och Kalmarnäs.

Staden håller full beredskap för området utan någon ersättning från Jomala, skriver stadens räddningschef Karl Nordlund i beredningen.

Enligt honom är avtalet ett stort problem eftersom området kring Mariehamn växer snabbt. Om avtalet sägs upp ska staden fortfarande vara öppen för ett samarbete kring beredskap och utryckningar under förutsättning att staden får ersättning för sina tjänster, skriver han.

Det andra avtalet som Kai Söderlund föreslår att sägs upp gäller den gemensamma räddningsledarjouren.

Nuläget med två myndigheter och gemensam räddningsledarjour är en belastning både för stadens räddningsmyndighet och dess operativa styrka, anser Karl Nordlund.

– Med de förutsättningar som finns i dag kan stadens räddningsmyndighet inte utveckla och planera verksamheten i den egna kommunen eller i de kommuner som köper myndighetsfunktionen av Mariehamns stad. Detta då staden via ovannämnda avtal är tvungen att fastställa all planering av rutiner och verksamhetsutveckling av räddningsledarjouren tillsammans med Jomala kommun och dess räddningsmyndighet.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!