DELA
Foto: Stefan Öhberg

Stadens (S)-grupp betalar samlingsrum

Socialdemokraterna i Mariehamn meddelade i fullmäktige att partiet övertar hyran för Edlagårdens samlingslokal.

Utöver Edlagården diskuterade politikerna bland annat flyktingar och idrottsanläggningar.
Socialdemokraterna i Mariehamn lämnade i våras in en motion med förslaget att staden ska stå för hyran av Edlagårdens samlingslokal. Både socialnämnden och stadsstyrelsen har sagt nej och, med hänvisning till likabehandling, i stället gått in för att kostnaderna för lokalen från och med nyår ska bakas in i de boendes hyra.

Barbro Sundback (S) föreslog i fullmäktige i tisdags att staden ska betala hyran till årets slut men förslaget föll med rösterna 10 mot 17. Majoriteten hänvisade bland annat till svaret från socialnämnden och till att politikerna inte bör gå in och peta i bostadsaktiebolaget Marstads hyresfrågor. Marstad äger Edlagården.

Efter omröstningen meddelade Socialdemokraterna att de betalar hyran ur sin egen börs.

Enligt planen

Socialdemokraternas motion om att staden ska utreda möjligheten att ta emot ännu mera flyktingar än det man hittills kommit överens om fick avslag i socialnämnden. Nämnden skriver i sitt svar att det inte har inträffat några förändringar som skulle föranleda att staden frångår sin fastslagna flyktingplan.

Förslaget om återremiss fick brett stöd. Det var bara de fyra ledamöterna i småpartierna Obunden samling, Ålands framtid och Åländsk demokrati sade nej.

Läs mer i papperstidningen eller E-nyan!