DELA

Stadens kovändning om löneprogram väcker kritik

Mariehamns stads plötsliga beslut att direktupphandla Pedagos lönesystem har väckt kritik utanför staden.

Men det finns förklaringar, säger stadens tf personalchef Sari Hautamäki som fattat upphandlingsbeslutet.
I februari i år fattade hon beslutet att välja Pedago Interaktiv ab som leverantör av stadens nya löneprogram.

Motiveringen var att ett nytt löneprogram för alla stadens omkring 900 anställda måste tas i bruk senast den 1 januari 2019 och att Pedagos programvara och service motsvarar de krav som staden ställer på ett löneprogram.

Beslutet föregicks inte av någon regelrätt upphandling utan gjordes som en direktupphandling. I det avtal som skrevs framgår att årsabonnemangsavgiften är 72 000 euro, engångskostnaden för implementering, utbildning och startstöd är 22 900 euro och fortbildningskostnaderna under vintern 2019 är 3 200 euro. För arbete utöver de nämnda debiterar Pedago skilt per timme för konsulthjälp och stöd samt för köp av tryckt handbok till självkostnadspris. I avtalet sägs inget om hur många år direktupphandlingen gäller.

Det som tog de övriga kommunerna och kommunförbunden på sängen var det faktum att Åda ab vid det laget hade arbetat en längre tid med upphandlingen som gjordes 2015 för ett gemensamt löneprogram – ett program där Mariehamns stad enligt uppgift hade önskemål om omfattande kravspecifikationer.

Trots detta valde staden alltså att redan i början av december i fjol kliva av Åda-upphandlingen och i stället lösa problemet genom att direktupphandla.

Sari Hautamäki förklarar:

– Vi fick inte längre någon support för vårt gamla löneprogram och det som Åda upphandlat kunde vi inte använda. Åda hade full förståelse för att vi gick in för direktupphandling eftersom vi var under hård tidspress. Det var en jobbig situation och vi var verkligen ute i sista sekunden.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!