DELA

Stadens k-hus får underhållsplaner

De elva kulturminnesmärkta byggnader som staden äger, det vill säga Stadshuset, Öfvernäs stuga, Doktorsvillan, Bastun, Rådhuset, Uncan, Slöjdsalen, Övernäs folkskola, Johannahemmet, före detta Ytternäs skola och Strandnäs gård, får underhållsplaner.

Stadsutvecklingsnämnden och infrastrukturnämnden har kommit överens om att planerna tas fram i samråd med byggnadsskyddsansvariga på landskapets museibyrå och med stadsarkitektkansliet. (tt-s)