DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>DYRA TRÄD Gamla träd i Tullarns äng och andra grönområden har belastat stadens utgiftskonto eftersom man har varit tvungen att avverka mera än man utgick ifrån då budgeten gjordes.

Stadens infrastruktur redovisar överskott

Den röda pennan har använts effektivt inom Mariehamns infrastruktursektor.

Bokslutets överskott är på 170 000 euro.
Då infrastruktursektorn i höstas slog larm om att de budgeterade pengarna inte skulle räcka till beviljades ett tilläggsanslag på 775 000 euro.

De pengarna i kombination med ökad kostnadseffektivitet betyder inte bara att sektorn har hållit sig inom ramarna, den kan också redovisa ett överskott på 170 000 euro.

Till infrastrukturens ansvarsområde hör räddningsverket, fastighetsavdelningen, hamnen och samhällstekniska avdelningen.

Av de fyra är det bara den sistnämnda som haft aningen högre utgifter än man kalkylerat med. Det beror dels på att skötseln av Tullarns äng och andra grönområden blivit dyrare eftersom man blivit tvungen att avverka fler äldre träd än beräknat.

Räddningsverket har sparat in 123 000 euro i minskade personalkostnader, fastighetsavdelningen har haft mindre personal, värme- och elkostnader och kansliet har kunnat spara bland annat genom att köpa in färre tjänster och material.

I hamnen blev intäkterna från både passagerartrafiken och förtöjningsavgifterna högre än man räknat med.

Hamnen redovisar en vinst på drygt 1,3 miljoner euro.

Läs mer i papperstidningen!