DELA
Foto: Erkki Santamala

Stadens bolag följer offentlighetsprincipen

Inga semesterförmåner eller avgångsvederlag för direktörer och samma öppenhet som gäller för myndigheter.

Stadsfullmäktige godkände nya koncerndirektiv efter flera och mycket jämna omröstningar.
Då förslaget till nya koncerndirektiv behandlades i fullmäktige i november skickades det tillbaka till stadsstyrelsen för att göras om. Flera ledamöter var då missnöjda med att man bland annat inte tillämpade offentlighetsprincipen och med de förmåner som de olika bolagens direktörer skulle få rätt till.

Några större ändringar hade inte gjorts då ärendet i förrgår igen fanns på fullmäktiges föredragningslista. Det fick en mycket missnöjd Bert Häggblom (Ob) att lämna in konkreta ändringsförslag.

Han föreslog bland annat att man skriver in att stadens bolag skall jämställas med de myndigheter bolaget ersätter när det gäller tillämpningen av offentlighetsprincipen och att landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet ska gälla.

Bert Häggblom fick stöd både av Rolf Granlund (Åf) och Barbro Sundback (S) och förslaget gick igenom.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!