DELA
Foto: Nina SmedsSVÅR FRÅGA Mariehamns stad anser att frågan om sänkt rösträtt till 16 år är svår. Stadsstyrelsen tycker därför att att man kunde göra ett försök vid nästa kommunalval om tre år innan man gör en slutgiltig ändring.

Staden vill testa lägre rösträttsålder

Rösträtt för 16-åringar kunde prövas i kommunalvalet 2019. Det anser stadsstyrelsen i Mariehamn.

Landskapsregeringen, som håller på att skriva om lagen för val och rådgivande folkomröstningar, har bett om kommunernas åsikt om att sänka rösträttsåldern i kommunalvalet till 16 år.

Mariehamns stad konstaterar i sitt remissvar att frågan är mycket svår, bland annat för att 16-åringar kanske inte har all den samhällserfarenhet som behövs som underlag för att delta i ett val.

– Om en 16 åring är tillräckligt mogen och så pass självständig vid fattande av beslut att denna kan ges rätt att rösta i kommunalval och vid rådgivande kommunala folkomröstningar är omöjligt att svara på, likaså är det omöjligt att svara på om samtliga från 18 år och uppåt har uppnått detsamma, skriver staden men tillägger att man ju å andra sidan anser att den som gått ut grundskolan har tillräckligt med kunskap för att verka som en fullgod medlem av samhället.

En annan risk som staden lyfter fram är att föräldrar lättare kan påverka en 16-åring än en äldre person.

För en sänkning talar statistiken som visar att 18 åringarnas valdeltagande är markant högre än 19 till 30-åringarnas.

Läs mer i papperstidningen eller e-Nyan!