DELA

Staden vill sälja Bollhalla till MLK

Infrastrukturchef Kai Söderlund föreslår att Mariehamns stad säljer Bollhalla till tennisklubben MLK (Mariehamn Lawn-tennis Klubb).Men det finns en annan intressent som är beredd att betala mer för byggnaden.