DELA

Staden vill nagga hotelltomt i kanten

Hur ska gång- och cykeltrafiken lösas i korsningen Storagatan–Ålandsvägen?

Staden och tomtägaren, som vill bygga hotell i korsningen, har olika åsikter.
Ett nytt lägenhetshotell ska byggas intill hotell Esplanad i korsningen av Storagatan och Ålandsvägen. Staden anser att gatan behöver bli bredare för att göra korsningen mer trafiksäker, vilket medför att en del av gång- och cykelvägen på Ålandsvägens östra sida bör placeras på den aktuella tomten. Det här är något tomtägaren motsätter sig, eftersom denne vill ha plats för en uteservering längs Ålandsvägen.

I övrigt omfattar staden planerna för tomten. Nya Åland har tidigare skrivit att hotellet ska bli cirka 3 000 kvadratmeter stort och i fyra våningar. Lägenheterna ska vara mellan 40 och 60 kvadratmeter stora och utrustade för självhushållning. Man hoppas på byggstart 2019.

Stadsutvecklingsnämnden omfattade preliminärt förslaget till ändring av stadsplanen på sitt möte i måndags. Nämnden begär om ett utlåtande av infrastrukturnämnden om trafiklösningen för korsningen.