DELA
Foto: Stefan Öhberg

Staden vill köra vidare trots besvär mot docka

Mariehamns stads extrapengar till Pommerndockan tas upp i stadsstyrelsen den 10 augusti.

Stadsdirektörens förslag är att stadsstyrelsen ska se till att beslutet om att anta ett av anbuden verkställs – trots två besvär mot fullmäktiges ja till extra pengar.
I går lades beredningen av dockärendet ut på stadsstyrelsens föredragningslista.inför mötet nästa torsdag.

Ärendet gäller de 250 000 euro i ökad budgetram för Pommerndockan som stadsfullmäktige fattade beslut om i maj – ett tillskott som ökar stadens nettokostnad för dockprojektet till 2,02 miljoner från de ursprungliga 1,77 miljoner euro som staden tidigare lovat bidra med.

Privatpersonen Jerker Örjans och stadspolitikern Conny Nylund (Ob) överklagade beslutet till Ålands förvaltningsdomstol och då är frågan om beslutet kan verkställas eller inte förrän domstolen avgjort ärendet. Enligt stadens tidigare beslut ska finansieringen av dockan och kringprojekten vara helt klar innan avtal kan tecknas med den entreprenör som valts.

Men nu visar beredningen av ärendet inför stadsstyrelsens möte att det finns beredskap att gå vidare trots besvären. Kanslichef Emma Dahlén hänvisar till rättslitteraturen där det sägs att ett kommunalt beslut kan verkställas om det finns synnerligen vägande skäl, det vill säga om fördelarna av att verkställa beslutet anses vara betydligt större än nackdelarna.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!