DELA
Foto: Jonas Edsvik

Staden vill ha Järsö-Nåtös öar

Alla de öar som hör till byar och hemman i Järsö-Nåtöområdet söder om Mariehamn ska ingå då området överförs från Lemland till staden.

Det anser stadsstyrelsen som kompletterar stadsledningen utlåtande om lagförslaget till ny kommunstruktur för Åland.

Stadsstyrelsen betonar också Mariehamns intressen av att växa och förstärkas som centralort.

På sammanträdet i dag beslöt man att också fullmäktige ska få säga sitt innan utlåtandet överlämnas till landskapsregeringen.