DELA

Staden struntar i gatubesväret

Ohållbar och trafikfarlig.

Så beskriver stadens infrastrukturdirektör halvfärdiga Storagatan och meddelar att man inte väntar på att det besvär som försenat gatuarbetet ska få sin dom.
Stora gatan på avsnittet Torggatan – Strandgatan är i dag en dammig tvättbräda. Arbetet har stått stilla sedan vatten- och avloppsledningarna sanerades tidigt i våras.

Orsaken är att det pågår en rättsprocess om det fortsatta arbetet. Stadens upphandling godkändes inte och då infrastrukturnämnden sade nej till ett rättelseyrkande gick man vidare till Ålands förvaltningsdomstol. Detaljerna i fallet är hemligstämplade.

– Trafiksituation vid Storagatan börjar nu efter lång väntan på uppstart av gatuentreprenaden bli ohållbar och även trafikfarlig inför sommarens ökande turisttrafik. Datumet för entreprenadanbudets giltighetstid går ut idag den 31.5.2016 och det är svårt att veta hur lång tid den fortsatta besvärsprocessen kan ta. Staden har därför undertecknat entreprenadkontrakt med Ålands Schakt Ab så att gatuarbetena kan inledas senare under denna vecka, skriver infrastrukturdirektör Kai Söderlund i ett pressmeddelande.

Ombyggnaden av gatan tar hela sommaren och beräknas vara klar i slutet av oktober.

– Entreprenadarbetet kommer att innebära tillfälliga begränsningar i framkomligheten, men målsättningen är att så snabbt som möjligt begränsa olägenheterna av vägarbetet bland annat genom att asfalteringar av gatuavsnitt görs etappvis, skriver Söderlund.

– Vi beklagar olägenheterna, men ser fram emot en förbättrad trafiksäkerhet på ett olycksdrabbat avsnitt och en förbättrad stadsbild i området.