DELA
Foto: Erkki Santamala

Staden ser över sin förvaltning

Det som inte blev bra efter den stora förvaltningsreformen i Mariehamn skall nu åtgärdas. Stadsstyrelsen beslöt i dag att ge stadsdirektör Barbara Heinonen i uppdrag att ta fram ett revideringsförslag.

Reformen infördes för ett par år sedan. Då den utvärderades i fjol framkom det bland annat att ansvarsfördelningen mellan bildnings och kultur- och fritidsnämnden förorsakar problem.

Staden planerar också förändringar som till exempel färre ledamöter i de politiska organen och krav på att man måste sitta i fullmäktige för att kunna bli ordförande i en nämnd.

Motionen om en bantning av fullmäktige från dagens 27 ledamöter till 17 bordlades på stadsstyrelsens möte i dag.