DELA

Staden samarbetar gärna om flyktingar

Mariehamns stad kan mycket väl tänka sig att i framtiden samarbeta med andra kommuner i flyktingfrågor. Men inte nu i höst eftersom alla förberedelser för den flyktinggrupp som snart anländer till staden redan är mer eller mindre klara.

Det är kontentan i det svar som Jomala kommun föreslås få på sin förfrågan om ett samarbete.

Jomala har diskuterat möjligheten att ta emot fler flyktingar och kommit fram till att det bästa skulle vara om kommunerna kunde organisera mottagningen med gemensamma krafter både vad personal och ekonomiska resurser beträffar.

Socialnämnden tar upp frågan på sitt möte i dag. (tt-s)