DELA
Foto: Titte Törnroth-Sarkkinen

Staden röstade om Svinö holme

Svinö holme ska planeras för bostäder.

Det anser majoriteten i stadsfullmäktige.
16 av de sammanlagt 27 ledamöterna i stadsfullmäktige har beslutat att Svinö holme i södra Mariehamn i ett första skede ska planeras som en framtida ”skärgårdsstad” med bostäder för cirka 1 800 personer.

Motförslaget var att gå in för den så kallade ”Tvillingstaden” för 4 300 invånare. Det lades fram av Bert Häggblom (Ob) och fick understöd av tre ledamöter.

Åtta ledamöter avstod från att rösta.

Socialdemokraternas förslag, lagt av Barbro Sundback, var att området används för rekreation men det fick inte understöd. Partiets argument, bland annat att en framtida förtätning av centrum ökar behovet av rekreationsområden, att den svårtillgängliga ön blir dyr att bebygga och att exploateringen drabbar ridklubben Sleipner, gick inte hem hos de andra.

Liberalen Sune Alén valde att avstå från att rösta med motiveringen att det finns två stora obesvarade frågor: Varifrån ska ett par tusen nya invånare komma och vilken roll spelar en framtida kommunsammanslagning för planeringen?

Fullmäktige godkände dessutom utvecklingsförslag från Roger Jansson (MSÅ) som går ut på att man försöker förskjuta den planerade bebyggelsen mera västerut på ön, minimerar sprängningar och övriga ingrepp på naturen och tar fram både en miljökonsekvensbedömning och mer detaljerad ekonomisk kalkyl.

Dessutom godkände man ett förslag från Rauli Lehtinen om att man ska analysera om ön bara kan ha en enda fast förbindelse från Lervik och ingen alls från Espholm.