DELA
Foto: Annika Orre

Staden planerar park på vattnet

Både staden och hamnbolaget har planer för Östra hamnen men åtminstone än så länge finns ingen samordning mellan staden och bolaget.

– Vi borde absolut planera tillsammans, säger stadsarkitekt Sirkka Wegelius.
Stadsarkitektkansliet arbetar sedan flera år tillbaka med centrumplanen, delgeneralplanen för stadens absoluta centrum, där Östra hamnen ingår. En skiss presenterades i infrastrukturnämnden i december 2013 men ärendet blev liggande.

Orsaken var att hamnverksamheten skulle bolagiseras och Östra hamnen skulle då bli bolagets ansvarsområde. Sirkka Wegelius berättar att hon frågat hamnbolaget hur man vill se området i framtiden men att ärendet inte avancerat.

Det som fanns – och som fortfarande finns – i centrumplanen är en allaktivitetspark, Mariaparken, som ska byggas invid gästhamnen, i bassängen där MSF-jollarna ligger i dag. Parken blir på sätt och vis en fortsättning på Nygatan men på andra sidan utfarten. I parken skulle det bland annat finnas utegym för seniorer, picknickområde och en fortsättning på lekparken.

– När vi gjorde skisserna tänkte vi oss att bassängen inte skulle fyllas ut utan parken skulle vila på trädäck på pålar. Men kostnaden beräknades av någon anledning bli så stor som 1,5 miljoner euro, något som jag inte förstår, säger stadsarkitekten som tror att den höga summan avskräckte.

Sirkka Wegelius önskar att projektet skulle kunna förverkligas och att det också skulle finnas en tidsplan för de olika delprojekten.

– Jag ska kontakta hamnchefen.