DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>FLYKTINGBESLUT Stadsfullmäktige tar ställning till den planerade flyktingmottagningen i kväll.

Staden öppnar för flyktingar

Flyktingprogrammet är godkänt.

Stadsfullmäktige politiker var fullständigt enigt.
I november 2013 beslöt stadsfullmäktige att arbeta för att ta emot nya flyktingar. I går fick ärendet sin politiska punkt då fullmäktige godkände både den flyktingplan som stadens sociala sektor tagit fram och integrationsprogrammet.

– Det är självklart att också vi skall hjälpa, sade stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson (MSÅ) sitt anförande.

Han konstaterade att det finns personer som målar upp skräckscenarier på sociala medier och betonade att de få flyktingar, 10-15 vart tredje år, som staden planerar ta emot inte utgör något hot. Roger Jansson (MSÅ) tyckte för sin del att det föreslagna antalet är i underkant.

– Moderaterna kan tänka sig tio flyktingar per år, sade Jansson.

Samtliga partier välkomnade planen med hänvisning till att flyktingmottagandet till fullo motsvarar just deras politiska åskådning i frågan.

Britt Lundberg (C) konstaterade att välplanerad integration bara gagnar ett samhälle.

– Vi vinner på flera plan. Men vi borde skrota ordet invandrare, då de flyttat hit blir de ålänningar, sade Lundberg.

Både politiker och socialdirektör Susanne Lehtinen ser det som extra viktigt att stadsborna nu får information om vad integrationsprogrammet och flyktingmottagandet kommer att innebära i praktiken.