DELA
Foto: Jonas Edsvik

Staden oenig om vattenverk

Ska Mariehamns VA-verk bolagiseras eller inte? Den frågan ska nu utredas vidare. I stadsfullmäktigedebatten i går kväll hänvisade både Centern och Moderat samling till de goda erfarenheterna av bolagiseringen av hamnen och elverket och till att det skulle vara lättare för ett bolag att göra de stora investeringar som vattenverket snart måste göra.

Socialdemokraterna och Liberalerna stöder däremot stadsledningens förslag att avvakta med frågan om en bolagisering tills alla aspekter är utredda. Det gäller bland annat hur Lotsbroverkets samarbetsavtal ska hanteras och vad Ålands vatten kommer fram till i den utredning de gör om vattenförsörjningen. (tt-s)