DELA
Foto: Jonas Edsvik

Staden missnöjd över att inte få växa mera

Stadsledningen i Mariehamn vill se en snabb lag om överföring av Järsö-Nåtöområdet till staden.

Dessutom väntar man på ytterligare sammanslagningar där också Mariehamn ingår.
– Staden är den av alla åländska kommunerna som varit mest positiv till kommunsammanslagningar, skriver stadsledningen i ett utlåtande över regeringens förslag till kommunreform.

Med hänvisning till just stadsbornas positiva inställning och till debatten om frivillighet tycker stadsledningen att det är anmärkningsvärt att Mariehamn i det här skedet lämnas utanför processen. De sammanslagningar som föreslås nu löser till exempel inte problemet med att det saknas en funktionell helhet för infrastrukturen i stadens norra kransområden.

Stadsledningen påpekar att det som är bra för Mariehamn är bra för hela Åland.

Man vill därför att lagförslaget kompletteras så att det klart och tydligt framgår att regeringens mål är att Mariehamn en dag blir en del av nya Södra Åland.

Läs mer i fredagens Nya Åland!