DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>NYA VINDAR Mariehamn redaovisar för första gången på länge ett bokslut som är betydligt bättre än man räknade med då man gjorde upp budgeten.

Staden landar på stort plus

Ett överskott på 19,1 miljoner euro och 95 nya invånare.

2014 blev ett bra år för Mariehamn.
Staden har de senaste åren kämpat med att intäkterna minskat men nu har den kurvan vänt. Från ett minus på 600 000 euro 2012 och en nollbudget 2013 landar resultatet för 2014 på ett mycket stort plus eller 19,1 miljoner euro.

En stor del, 16 miljoner, är dock inte ”riktiga” inkomster.

Den summan består dels av en försäljningsvinst på 8,7 miljoner euro för att staden överfört delar av hamnen till sitt eget nya aktiebolag och dels av de så kallade Lundqvist-pengarna, det vill säga 7,3 miljoner i samfundsskatter. Lundqvist-pengarna har redan tidigare år införts som intäkter och hängt med som osäkra pengar i budgeten under den tid som den rättsliga processen har pågått.

Men också om man räknar bort de här två summorna är vinsten på drygt 3 miljoner ett oväntat bra resultat för Mariehamn.

Det är främst skatteintäkterna som har blivit betydligt högre än man räknade med då budgeten klubbades i juni i fjol. Plusset är hela 2,2 miljoner euro eftersom kommunalskatten ökade med 900 000 och samfundsskatterna med 1,3 miljoner.