DELA
Foto: Jonas Edsvik

”Staden kommer lindrigast undan”

Andreas Johansson, kommundirektör i Vårdö, har räknat på hur de föreslagna inbesparingarna i landskapsandelarna slår mot kommunerna.

Han har kommit fram till att Mariehamn inte drabbas värst.
I går berättade Nya Åland om stadsdirektör Barbara Heinonens kritik mot landskapsregeringens förslag till hur inbesparingen på totalt 1,5 miljoner euro nästa år ska fördelas mellan de åländska kommunerna. Hon konstaterade utgående från den tabell som finns i förslaget att Mariehamn drabbas hårdast. Dessutom kom hon fram till att orättvisan dubblerades i och med att också grunden för den procentuella inbesparingen enligt henne har drabbat staden hårdare än andra kommuner.

Mariehamn har ålagts ett sparbeting på 440 000 euro eller drygt sju procent av de landskapsandelar som staden får i dag. Vårdö åläggs i förslaget att spara 37 000 euro eller 2,5 procent av landskapsandelarna.

Andreas Johansson håller inte med om stadsdirektörens tolkning.

– Jag förstår stadsdirektörens resonemang men om man är objektiv så stämmer hennes slutsats inte, säger han.

Värre för Vårdö

Hans beräkningar utgår från Mariehamns respektive Vårdös bokslut och skatteprocent för 2015. Det han har räknat ut är hur mycket skatteprocenten i respektive kommun behöver höjas för att kompensera bantade landskapsandelar.

– Skatteprocenten i Mariehamn skulle behöva höjas med 0,2 procent medan skatteprocenten i Vårdö skulle behöva höjas med 0,85 procent.

I dag har Mariehamn en skatteprocent på 17,75. I Vårdö är skatteprocenten 19.

– Inbesparingen slår alltså hårdare mot Vårdö än mot Mariehamn, konstaterar han.