DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>FÖRLORADE Lundqvistrederierna har nu slutgiltigt förlorat tvisten med staten om den gamla skatteskulden. Mariehamns stad blev däremot vinnare.

Staden kan avskriva miljonskuld

Mariehamns stad kan hyfsa till sitt bokslut med 7,4 miljoner euro i år.

Domstolsbeslutet om Lundqvistrederiernas gamla skatteskuld har nu vunnit laga kraft och staden kan avskriva skulden.
För drygt ett år sedan förlorade Lundqvistrederiernas Bahamasbolag skattetvisten mot Ålands skatterättelsenämnd i Helsingfors förvaltningsdomstol.

Tvisten härrör ända från åren 2004-08, de år när frakterna inbringade stora vinster för Lundqvistrederierna. Ålands skatterättelsenämnd ansåg att de åtta Bahamasregistrerade fartygsbolagen skulle betala skatt till Finland och yrkade på restskatt på 40 miljoner euro. Skatteskulden räknades ut enligt finländsk bolagsskatteprocent för vinsten i de Lundqvistrederiernas utländska dotter- och intressebolag.

Lundqvistrederierna överklagade nämndens beslut och i januari i fjol kom Helsingfors förvaltningsdomstols beslut: Lundqvistrederierna förlorade skattetvisten.

Lundqvistrederierna gick då vidare och sökte prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen som nu beslutat att inte ta ärendet till prövning.

7,4 av de totalt 40 miljonerna tillfaller Mariehamns stad i samfundsskatt. Pengarna är redan använda och summan finns bokförd som skuld till Lundqvistrederierna. Nu kan staden avskriva skulden.

Läs mer i papperstidningen!