DELA
Foto: Jonas Edsvik

Staden har svarat på frågorna

Det är rimligt och skäligt att värdkommunen, det vill säga Mariehamn, som tar på sig det långsiktiga ansvaret också fattar det slutliga beslutet om var räddningsmyndigheten ska placeras.
Bland annat det skriver stadens infrastrukturdirektör Kai Söderlund i stadens svar till Räddningsområde Ålands Landskommuner (RÅL) som förra månaden valde att rekommendera sina medlemskommuner att inte godkänna avtalsförslaget för en ny räddningsmyndighet. Avtalsförslaget har utarbetats av Mariehamn och Jomala.

Svaret på de fyra frågor som ställdes till staden på mötet har nu skickats till kommunerna och RÅL.