DELA
Foto: Jonas Edsvik

Staden fyra miljoner rikare

Stor vinst och betydligt mindre skulder.

2017 blev ett mycket gott år för Mariehamn.
Staden redovisar en vinst på fyra miljoner euro i bokslutet för 2017. Det är 3,7 miljoner bättre än man räknade med i budgeten.

Flera faktorer bidrar till det goda resultat som staden redovisar för fjolåret. Skatteintäkterna blev en miljon högre än budgeterat, 51,1 miljoner euro och också samfundsskatten ökade något.

Bland annat Medis uppdragsutbildning, sociala tjänster och intäkter från idrottsanläggningarna bidrog till att också verksamheterna kan redovisa en miljon mera än budgeten

– Verksamhetens kostnader om 68,5 miljoner euro steg med närmare en miljon jämfört med föregående år, men understeg budget rejält med över 1,5 miljoner euro. Den enskilt största orsaken till underskridningen beror på konkurrenskraftspaketet som för de kommunalt anställda innebar bland annat en sänkning av semesterpenningen med 30 procent, skriver stadsdirektör Barbara Heinonen i sin överblick i bokslutet.

Lån minskade

Stadens lån minskade i fjol med fyra miljoner euro och ligger nu på 23,8 miljoner, lånebördan per invånare är 2 041 euro.

– Staden har inte behövt uppta nya lån varken för investeringar eller för koncernlånet om tre miljoner till hamnbolaget och ändå är stadens kassa stor. Vid årets slut var kassan 6,8 miljoner euro vilket betyder att staden skulle vara skuldfri utan lånen till stadens hamnbolag.

Den stadsägda koncernens lånebörda är 6 367 euro per invånare. Motsvarande summa för kommunerna i riket var år 2016 i snitt 6 146 euro.

– Dottersamfunden gör goda resultat och har ackumulerade innestående vinster som ägaren Mariehamns stad vid behov kan välja att ta ut.