DELA
Foto: Stefan Öhberg

Staden firar födelsedag

Stadens födelsedag firas i Mariehamns stadsbibliotek i morgon tisdagen den 21 februari kl 18.30.

Tidigare stadsarkitekten berättar Folke Wickström (bilden) om Hilda Hongell och hennes verksamhet under ett kvartsekel i Mariehamn. Framförandet illustreras med ritningar, fotografier och teckningar.

Under kvällen delar också Christian Beijar, stadsfullmäktiges ordförande, ut årets stadsbildsbidrag. Ändamålet för stadsbildsbidraget är ge fastighetsägare möjlighet att kulturhistoriskt och stadsbildsmässigt bevara värdefull bebyggelse inom Mariehamn.