DELA
Foto: Jonas Edsvik

Staden ansöker om arenapengar

Stadsstyrelsen beslöt i går att hos Ålands landskapsregering anhålla om ”högsta möjliga medfinansiering” för uppgradering av idrottsarenor.

Det gäller alltså bygget av en ”separat friidrottsarena med upp till 8 rundbanor på Ytternäs sportfält jämte en konvertering av WHA till fotbollsarena men med bibehållande av friidrottsfaciliteter för skolornas behov”.

Stadsdirektören hade föreslagit att förvaltningen skulle göra en driftskonsekvensanalys.

Sara Kemetter (S) kom med ett motförslag: att kultur- och fritidsnämnden utarbetar en drifts- samt en miljökonsekvensanalys. Vid omröstningen fick hon understöd av partikollegan Tony Wikström, övriga röstade för stadsdirektörens förslag.