DELA
Foto: Fredrik Axelsson

”Stabila” kvartalsintäkter för Nordea

Nordea Ålands totala intäkter för det tredje kvartalet 2016 uppgick till 5,7 miljoner euro, jämfört med 5,75 miljoner för motsvarande i fjol. Det är en intäktsminskning på 1,5 procent. I siffran ingår inte Nordeas private banking.

Intäkterna beskrivs av Nordea Åland som ”stabila trots en sjunkande räntenivå”.

Räntenettot ökade med 1 procent till 2,34 miljoner och provisionsintäkterna med 4,5 procent till 2,734 miljoner. Provisionsökningen kommer främst från privatkunders sparande och ränteskydd och företagens export- och valutahantering.

Privatkunders upplåning för bostäder ökade med 3 procent och det är litet långsammare jämfört med för några år sedan. Nordea Ålands bolånestock är 202 miljoner euro.

– Många kunder väljer fortsättningsvis att säkra den låga räntenivå som nu gäller för sina bostadslån antingen med fasta ränta eller med ett räntetak, skriver bankens vd Jan-Erik Rask och J-P Savolainen, chef för Nordeas privatkundsenhet, i ett pressmeddelande.

Läs mer i torsdagens Nya Åland.