DELA
Foto: Jonas Edsvik

Spricka i Ålands-kommittén

Ekonomiska frågor delar Ålandskommittén.

– Om jag tolkar detta korrekt är det ett bakslag, säger kommitténs vice ordförande Gunnar Jansson.
Då Ålandskommittén möttes i Helsingfors presenterade presidiet, det vill säga ordförande Tarja Halonen och de två vice ordförandena Gunnar Jansson och Teija Tiilikainen, ett uppdrag till lagberedarna att formulera förslaget till nytt ekonomiskt system.

– Uppdraget handlade om hur vi i presidiet tycker att paragraferna borde skrivas. Kommittén kunde inte enas om det, säger Gunnar Jansson.

Vilka var emot det?

– Det var medlemmarna i Finlands riksdag som sade nej. Det blev lagtinget kontra riksdagen, tyvärr.

Är det här ett allvarlig bakslag?

– Det beror på fortsättningen. Vi har ju enhälligt antagit riktlinjer som vi ska basera arbetet på. Om jag tolkar detta korrekt, det vill säga som ett avsteg från riktlinjerna, är det ett bakslag, ja.

Hur var stämningen på mötet?

– Resultatet av mötet var kanske inte bra men stämningen var som vanligt god. Vi är ju erfarna parlamentariker.

Frågan bordlades till nästa kommittémöte som hålls den 27 oktober. Nästa vecka ska presidiet träffas för att försöka formulera ett nytt uppdrag till lagberedarna.

– Det ska vi nog lyckas med.