DELA
Foto: Stefan Öhberg

Språkförbistring bakom utebliven medalj

Nya Åland berättade i söndagens e-tidning och i måndagens tidning om att Peter Rikberg tilldelas en livräddningsmedalj för en räddningsinsats förra vintern, men att Carolina Juselius, som också deltog i insatsen, blir utan.

Arto Tiukkanen, livräddningsmedaljnämndens sekreterare hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland, förklarar nu bakgrunden till beslutet. Då han själv inte kan svenska görs intervjun på finska.

Han säger att han känner till att det i materialet han fått av Peter Lindbäck finns en artikel som berättar om Carolina Juselius insats vid räddningsarbetet vid isvaken i februari 2017.

– Men det var svårt att få klarhet i händelseförloppet då det var på svenska och jag var tvungen att översätta det själv till finska, säger han.

Dessutom förklarar han att värderingen av själva hjälteinsatsen beror på hur många som varit involverade.

– Om Peter Rikberg har haft medhjälpare så befinns hans insats inte lika värdefull, om han alltså inte själv gjort jobbet, säger han.

Kimmo Kohvakka, på samma myndighet, säger också att de bara fått ett namn föreslaget – Peter Rikberg.

– Vi behandlar ärendet efter den informationen vi får och i det här fallet var det bara Rikberg som vi hade förslag på. Det finns inte information om någon annan person i förslaget. Informationen kom från landshövdingen på Åland.

Carolina Juselius är inte nämnd?

– Nej.

Enligt landshövdingen ska han ha kopierat tidningsartiklar och skickat till er?

– Ja, det stämmer. De är daterade den 14 och den 15 februari, Tidningen Åland.

Där finns även hennes insats beskriven?

– Ja, jag ser här att hennes namn finns här i artikeln, men som jag sa så behandlar vi informationen när förslaget kommer in och beslutet är baserat på namnet i ansökan.

Tittar ni inte på allt material?

– Förslaget handlar om en person och vi baserar beslutet på det.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!