DELA
Foto: Stefan Öhberg

Språken på Åland har ökat på 100 år

Den språkliga mångfalden har ökat betydligt sedan självstyrelsens tillkomst. Det visar statistik från Ålands statistik-, och utredningsbyrå.

Under fjolåret ökade Ålands befolkning med 215 personer. Invånarna är nu 30 344 personer. Statistik från Ålands statistik-, och utredningsbyrå, Åsub, visar att de som har svenska som modersmål nu för första gången är över 26 000, men deras andel av befolkningen, 86 procent, är den lägsta hittills under den period på 100 år för vilken språkstatistik finns tillgänglig.

Antalet personer med andra modersmål är 4 200. De finskspråkiga är fortfarande klart störst med 1 400. På andra och tredje plats kommer rumänska och lettiska. Totalt 67 olika modersmål talas på Åland.

I dag är den språkliga mångfalden betydligt större än vid självstyrelsens tillkomst.

”År 1920 hade 96 procent av Ålands då 20 400 invånare svenska som modersmål och 4 procent finska. Endast sju personer var registrerade med något annat språk, varav sex tyska och en ryska.”

Ända in på 1980-talet var andelen svenskspråkiga över 95 procent. Siffran har sjunkit efter det till dagens 86 procent.