DELA

Språkbad i skärgården

I år ordnas fyra läger inom projektet Ö-kiva. De hålls på Åland, i Österbotten, Åboland och Östra Nyland.

Lägren fungerar som ett tvåvägsspråkbad med undefär lika många svensk- och finskspråkiga barn. De riktar sig i huvudsak till barn i åldern 7-13 år bosatta i skärgården, från enspråkigt finska eller svenska hem.

Anmälan till lägren har öppnat och görs elektroniskt via okiva.foss.fi. (ikj)