DELA

Sottunga kommun försvinner

Landskapsregeringen är tydlig:

Då ålänningarna går till valurnorna hösten 2019 väljer man inte längre ett fullmäktige till Sottunga.
Finansminister Mats Perämaa (Lib) och representanter för Sottunga kommun har träffats för att komma fram till en lösning på kommunens ekonomiska problem. Efter en genomgång av ekonomin står det klart att Finlands i dag minsta kommun snart är ett minne blott.

– Landskapsregeringen bedömer att problemen inte är av övergående natur. Efter den här mandatperioden kommer Sottunga att upphöra att vara kommun, säger Perämaa.

– Det är den enda tänkbara lösningen.

Stöd på 200 000

Som Nya Åland tidigare har berättat är det en allt dyrare äldreomsorg som är orsaken till Sottungas ekonomiska problem. För att de äldre inte ska hamna i kläm ger landskapet ett stöd på 200 000 euro för 2016.

– Det är inte en åtgärd för att rädda Sottunga kommun utan för att säkerställa att de äldre får den service och vård de har rätt till. Människor ska inte behöva drabbas.

Landskapet kommer att fortsätta betala för kommunens äldreomsorg under hela mandatperioden.

– Exakt hur mycket det är vet vi inte ännu, det beror på hur behovet av äldreomsorg utvecklas. Men det är stora summor - kanske dubbelt upp per år, kanske ännu mer än det.

Politisk oförmåga

Att kommunen Sottunga försvinner handlar inte om ett enskilt beslut.

Det har att göra med den pågående kommunreformen som ska vara klubbad under den här mandatperioden.

Efter det kommer Sottunga att ingå i en större enhet.

– Man kan säga att det här är ett första steg i reformen. Situationen på Sottunga visar svagheten och sårbarheten i dagens små kommuner och att det inte är hållbart att ha kommuner med hundra invånare. Vår politiska oförmåga att reformera antalet tidigare har dessvärre lett till att äldre personer tvingas läsa i tidningarna om vilken stor ekonomisk belastning de är.

Arbetet med kommunreformen pågår intensivt. Vi vet inte ännu var den slutligen landar, vi vet bara att kommunalvalet hösten 2019 kommer att se helt annorlunda ut än valen hittills.

Och nu vet vi alltså också att det i alla fall inte längre är 16 nya fullmäktigen som inleder sina mandat den första januari 2020 utan maximalt 15.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!