DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>MERA MAKT Social- och miljöminister Carnia Aaltonen (S) vill att Åland överväger att utnyttja sin behörighet inom socialvården.

Sölande regering får kritik

Landskapsregering kritiseras för sent agerande om sin egen socialvårdslag.
Landskapsregeringen vill utreda om Åland ska utnyttja sin behörighet inom socialvården i en större utsträckning än i dag. I dag är stora delar av socialvårdslagen blankettlagar vilket betyder att Åland följer rikets lagar.

Motiveringen till att landskapsregeringen väcker frågan nu är att riket gör stora förändringar i sin socialvård och att de nya modellerna inte kommer att passa Åland.

Den nuvarande regeringen kommer inte att hinna stifta några nya lagar utan endast göra en utredning som nästa landskapsregering kan använda.

Meddelandet föll inte i god jord bland oppositionspolitikerna under gårdagens lagtingsdebatt.

Ålands Framtids Anders Eriksson var positivt inställd till att landskapet ska utnyttja sin behörighet inom det socialpolitiska området men kritiserade landskapsregeringen för att ta upp frågan i slutet av sin mandatperiod.

Gunnar Jansson (Lib) höll med om att landskapsregeringen borde ha kommit med sitt besked tidigare.

– Att nu komma med ett meddelande som går in i nästa period är oparlamentariskt och får inte förekomma.

Social- och miljöminister Carina Aaltonen (S) sa att det är viktigt att påbörja utredningen för att inte tappa tempo.

Läs mer i papperstidningen!